Online leeromgeving

Gepersonaliseerd leren

Onderzoek toont aan dat een slimme leeromgeving die de stappen van een leerling volgt en direct hints en feedback geeft, effectiever is dan een leeromgeving die geen of alleen op het eindantwoord feedback geeft.

Dit principe vormt de basis van het Intelligent Tutoring System (ITS) concept. Onze blended lesmethodes bieden optimaal gebruik van de leermogelijkheden van het boek en het intelligente leerplatform. Dit leerconcept zorgt voor een duidelijk hoger leerrendement en maakt gepersonaliseerd leren mogelijk.

Iteratief en incrementeel ontwikkelen

Ons leerplatform wordt in huis ontwikkeld volgens een iteratief en incrementeel ontwikkelproces. Dit betekent dat we de software continu doorontwikkelen en voorzien van updates.

Nieuwe ontwikkelingen en nieuw lesmateriaal worden samen met scholen getest voordat deze beschikbaar komen. Zo passen wij de omgeving en de lesmethodes aan op uw wensen, zodat u niet tot het nieuwe schooljaar hoeft te wachten op een verbeterde editie.

Project: Ontwikkeling ITS Wiskunde

Met dit project (Project SNN-VIA 2018-2020) beoogt EduHint BV, onderdeel van EduHintOVD, innovatief lesmateriaal voor wiskundig onderwijs aan te bieden voor leerlingen en docenten, waarbij de inhoud van de lesstof volledig automatisch afgestemd wordt op het niveau van de individuele leerling.

Gedurende dit project wordt ITS (Intelligent Tutoring System) Wiskunde-software ontwikkeld die:
1. wiskundige uitwerkingen van de leerling (vergelijkingen, kansberekening, grafieken, meetkunde, etc.) kan analyseren en voorzien van hints & feedback
2. nieuwe oplossingsstrategieën voor o.a. letterrekenen, algebra, kansberekening, meetkunde, etc. kan herkennen
3. automatisch content op basis van te ontwikkelen templates kan genereren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de VIA. EduHintOVD hoopt met dit project bij te dragen aan een hoger leerrendement en meer efficiëntie in het onderwijs.