Privacyverklaring

EduHintOVD ontwikkelt slimme en efficiënte leermiddelen aan de hand van het ITS-leerconcept, aansluitend bij de specifieke behoeften van niches en deelmarkten binnen met name het vo en het mbo.

Om de diensten, uitgaven en verdere dienstverlening aan de betrokkenen goed te kunnen leveren, verwerken en bewaren wij een aantal persoonsgegevens van onze gebruikers. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij bewaren, voor welke doeleinden, en welke maatregelen wij nemen om deze te beschermen.

Om optimale bescherming van persoonsgegevens te handhaven, zijn wij aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs.

Persoonsgegevens die worden verwerkt en opgeslagen

EduHintOVD kan bij het bezoek of gebruik van hun websites persoonsgegevens verwerken en bewaren. Afhankelijk van de aard van het bezoek of gebruik, kunnen de volgende gegevens verwerkt of opgeslagen worden:

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • school- en klasinformatie
 • studentnummer/leerlingnummer
 • gebruiksgegevens en leerresultaten
 • correspondentie met EduHintOVD en berichten binnen het berichtencentrum van EduHintOVD
 • gegevens van de gebruiker via Entree Federatie van Kennisnet of andere ontsluitingsroutes
 • technische gegevens, waaronder het IP-adres en cookies.

Doelen van het verwerken en opslaan van gegevens

Binnen EduHintOVD worden persoonsgegevens opgeslagen voor verschillende doeleinden, waaronder identificatie en autorisatie van de gebruiker, het afhandelen van bestellingen, efficiëntie bij klantcontact, en de mogelijkheid om technische ondersteuning te bieden. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en wat ons wettelijk wordt opgelegd.

Analyse websitebezoek en -gebruik

Naast de hierboven genoemde gegevens wordt op de websites van EduHintOVD een aantal gegevens bijgehouden in logbestanden, waaronder apparaatgegevens en details over uw gebruik van onze websites. Deze gegevens worden gebruikt om de technische werking van de websites te kunnen optimaliseren. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies om de effectieve werking van de websites te bevorderen, bijvoorbeeld om ingelogd te kunnen blijven.

Aanvullend maken we gebruik van de diensten van Google Analytics om paginabezoek en klikgedrag te kunnen analyseren. Ook deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter verbetering van de diensten en werking van de websites van EduHintOVD. Deze gegevens worden ondergebracht bij de servers van Google. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als gebruiker of bezoeker van de diensten van EduHintOVD heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt verzoeken omtrent deze zaken indienen bij onze aangestelde Data Protection Officer via dpo@eduhintovd.nl.

Bescherming van persoonsgegevens

EduHintOVD hecht zeer veel waarde aan de beveiliging van, en omgang met uw persoonsgegevens. We zijn mede om deze reden aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. Veiligheidsmaatregelen die genomen zijn, zijn onder andere:

 • EduHintOVD voldoet aan hoge standaarden op gebied van connectiviteit, telefonie, cloud, security en alarmering.
 • Inloggen op de website gebeurt via een beveiligde verbinding (te herkennen aan het slotje in de adresbalk, dat een SSL-verbinding aangeeft).
 • Ten behoeve van gegevensbeveiliging zijn overeenkomsten gesloten met medewerkers van het bedrijf en overige verwerkers van persoonsgegevens.
 • Onze servers worden op verschillende manieren beveiligd en worden actief in de gaten gehouden om eventuele pogingen tot onbevoegde activiteiten te ontdekken.

In de Verwerkersovereenkomst die wij met onderwijsinstellingen sluiten, is meer informatie te vinden over de exacte maatregelen die wij treffen omtrent veiligheid van persoonsgegevens.

Contactgegevens EduHintOVD

Voor alle aangelegenheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, ons privacybeleid, of andere gerelateerde vragen, kunt u contact opnemen met de aangestelde Data Protection Officer via dpo@eduhintovd.nl.

vestiging Ede
Galileïlaan 31, 6716 BP Ede

vestiging Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 50-10, 8448 JB Heerenveen

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16-05-18.